MENU

KindMedia

Kind & Media heeft de ambitie om het uitgebreide netwerk van ouders en professionals rondom het kind bewust te maken van hun rol bij mediaopvoeding.

Missie

Onze missie is dat in 2020 elke organisatie een visie op media en kinderen heeft. Je hoeft niet perse met media aan de slag op de groep, maar je moet wel duidelijk kunnen maken aan ouders hoe je als organisatie over media en kinderen denkt, welke keuzes je maakt en waarom.

Over ons

Kind & Media is een nieuw project van Sardes en omvat onder andere Digidreumes, een initiatief van Het Kinderopvangfonds en per 1 januari 2017 overgenomen door Sardes. Kind & Media is opgezet om een brede groep professionals die werken met kinderen en hun ouders te ondersteunen. Daarbij werken we intensief samen met JVtv, ook wel bekend van Mediasmarties.

Voor wie

Kind & Media is bedoeld voor alle professionals die werken met kinderen en hun ouders. Van bestuurder tot locatiemanager en de professional op de groep.

Aanbod

Kind & Media ondersteunt organisaties op het gebied van visie-ontwikkeling en beleid rondom media en mediaopvoeding. Daarvoor worden verschillende activiteiten georganiseerd.