MENU

Aanbod

Bestuurder

Kind & Media verzorgt visiebijeenkomsten waarbij beleidsmedewerkers en bestuurders worden geïnspireerd ten aanzien van het belang van een visie op mediaopvoeding en de rol van de kinderopvang daarbij.

Pedagogisch medewerker

Kind & Media biedt trainingen en workshops aan waarin pedagogisch medewerkers leren hoe zij media bewust en in balans inzetten op de groep ten behoeve van de ontwikkeling van kinderen.

Leerkracht

Kind & Media biedt trainingen en workshops aan waarin leerkrachten in de onderbouw leren hoe zij media bewust en in balans kunt inzetten op de groep.

Gastouder

Kind & Media biedt trainingen en workshops aan waarin de gastouder leert bewuste keuzes te maken om meer uit media te halen.