MENU

Blogs

Wat zeggen de experts? Er zijn in Nederland steeds meer experts op het gebied van kinderen, media en opvoeding. In deze rubriek willen we jullie kennis laten maken met al deze experts. Naast links naar de verschillende websites, zetten we maandelijks een expert in de spotlight.

Kees Broekhof is taalexpert en senior adviseur bij Sardes. Ook is hij jurylid van de Sardes-Leespluim. De Leespluim is een maandelijkse bekroning van een kwalitatief goed prentenboek voor kinderen van 0 tot 6 jaar.

Lezen moet wél leuk zijn (en andere vakken ook)

Lezen hoeft niet leuk te zijn, stelde filosoof Sebastien Valkenberg. Het argument hiervoor, dat rekenen toch ook niet leuk hoeft te zijn, klinkt al sinds de jaren negentig. Tegen de logica valt weinig in te brengen: als het ene vak niet leuk hoeft te zijn, waarom het andere dan wel? Dit standpunt getuigt echter van een nogal treurige visie op onderwijs, waarin niets leuk hoeft te zijn. Wie zou nog zin krijgen in zo’n vak? Goede leraren denken gelukkig juist andersom: die maken niet alleen het lezen leuk, maar ook het rekenen en de andere vakken. Dat het woord ‘rekenplezier’ niet in woordenboeken is te vinden, hindert hen daarbij niet in het minst.

Dat leesvaardigheid een voorwaarde is voor leesplezier, zoals Valkenberg stelt, is evident. Maar zijn veronderstelling dat leesvaardigheid vanzelf tot leesplezier zal leiden wordt gelogenstraft door jarenlang internationaal onderzoek door de OESO en de International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Daaruit blijkt dat Nederlandse leerlingen in vergelijking met andere landen prima scoren op leesvaardigheid, maar dat zij extreem laag scoren op leesplezier. De roep van de Raad voor Cultuur om meer aandacht voor leesplezier is dan ook geheel terecht en moet zeer serieus genomen worden.

Omdat alleen mensen die lezen met plezier ook in hun vrije tijd een boek pakken, ook nadat ze de school hebben verlaten. En door te blijven lezen, onderhouden ze hun leesvaardigheid. De waarde van lezen, zowel voor de taalontwikkeling als voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen, is door talloze studies aangetoond. Een kleine greep: wie veel leest, is beter in taal, komt verder in het onderwijs en begrijpt zijn medemensen beter – allemaal zaken waaraan we vanuit economisch en maatschappelijk perspectief veel waarde hechten.

Wie leest, scherpt de geest. Wie na zijn schooltijd stopt met rekenen, wordt arm in de portemonnee. Wie stopt met lezen, wordt arm van geest. Dat zou juist een filosoof moeten verontrusten.

 

*Deze blog is eerder verschenen in de Volkskrant.

Experts


Denise Bontje
Denise Bontje is coördinator van Kind & Media. Ze geeft trainingen en inspiratiebijeenkomsten over mediaopvoeding aan pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

Blog: De digitale detox is hip, Adam Alter – Superverslavend, Het is zomer


Justine Pardoen
Justine Pardoen verdiept zich in mediagebruik van kinderen en werkt bij Ouders Online, Mijn Kind Online, Mediaopvoeding.nl en Bureau Jeugd & Media.

Blog: Wat leren peuters van spelen met de tablet


Peter Nikken
Prof. dr. Peter Nikken is psycholoog en gespecialiseerd in de invloed van media op de ontwikkeling van kinderen. Hij is bijzonder hoogleraar Mediaopvoeding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Blog: Ukkies & media: loze vulling of ideale hulp in de opvoeding?


Hester Heerdink

Hester Heerdink is trainer en ontwikkelaar van Kind & Media. Ook werkt zij als adviseur bij Sardes. Zij houdt zich onder andere bezig met thema’s als mediaopvoeding, ouderbetrokkenheid en vve.

Blog: Een voorbeeld zijn, (Van) televisiekijken kun je leren


Merel
Beunk

Merel Beunk is mediapedagoog en leerkracht op een basisschool. Haar bijzondere interesse ligt bij het jonge kind.

Blog: Vakkundig apps beoordelen, Apps in de groep


Tessa van Velzen

Tessa van Velzen werkt als adviseur bij Sardes. Zij houdt zich bezig met taalontwikkeling van kinderen en jongeren in de voor- en vroegschoolse educatie, het basisonderwijs en het (v)mbo.

Blog: Geef een (prenten)boek cadeau


Iris Nonkes-van den Berg

Iris Nonkes-van den Berg werkt als hoofdredacteur voor de vakbladen HJK (De wereld van het jonge kind) en JSW (Jeugd in School en Wereld).

Blog: Pas op met alles wat je op schrift stelt


Krista
Okma

Krista Okma is expert Opvoeden en Opgroeien. Vanuit haar adviesbureau Okma op Maat ondersteunt Krista gemeenten, organisaties en professionals bij vragen over ouderschap, opvoeden & opgroeien.

Blog: MediaDiamant: wegwijs in mediaopvoeding


Mirjan Albers

Mirjan Albers is Specialist Mediawijsheid en Adviseur Educatie bij Cubiss. Zij zet de kansen rondom de digitale wereld in kaart en vertaalt deze vervolgens in krachtige en structurele media-aanpakken.

Blog: MediaGroeiBoekjeMagazine Mediawijs in het Onderwijs


Remco Pijpers

Remco Pijpers is strategisch adviseur digitale vaardigheden van stichting Kennisnet. Zijn focus ligt op de digitale geletterdheid van kinderen.

Blog: Verlos een kind van schermstaar


Ilona Jens
Ilona Jens ontwikkelt en produceert content voor kinderen en hun ouders. Ze is directeur van JVtv en Mediasmarties, de partners van Kind & Media.

Blog: Leren in de virtuele wereld: hype of toekomst?, Uiteindelijk maak jij je keuze


Kees Broekhof
Kees Broekhof is taalexpert en senior adviseur bij Sardes. Ook is hij jurylid van de Sardes-Leespluim. De Leespluim is een maandelijkse bekroning van een kwalitatief goed prentenboek voor kinderen van 0 tot 6 jaar.

Blog: Een goed prentenboek kiezen? De Sardes-Leespluim helpt je!

Meer weten over mediaopvoeding?

Meer informatie voor ouders en professionals over mediaopvoeding vindt u hier >>