MENU

Media op de groep

Haal meer uit media op de groep

Benieuwd hoe je meer uit media kunt halen? We hebben alvast een paar tips voor je. Wil je meer weten? Volg dan een van de basistrainingen!

TIP 1. WEES KRITISCH OP MEDIA
Kies bewust welke media je wel en welke media je niet inzet. Niet alle media zijn geschikt om op de groep te gebruiken. Daarnaast moeten media aansluiten bij het ontwikkelingsniveau. Laat je dus goed informeren over kwalitatief goede media en kies bewust! Op deze pagina verwijzen we naar sites die je verder kunnen helpen.

TOP 1. AANSLUITING OP ANDERE ACTIVITEITEN 
Door te zorgen voor spelmateriaal dat aansluit bij een programma dat is bekeken, kunnen kinderen (die dat willen) het verhaal naspelen of een eigen variant erop bedenken. Je laat hiermee simpel zien dat dat je niet alleen aan het scherm geplakt hoeft te zitten. Laat je inspireren door dit prachtige voorbeeld van kinderdagverblijf De Vliegwereld.

TIP 2. GEEF HET GOEDE VOORBEELD
Door op de groep heel bewust te kiezen om af en toe media in te zetten en er een spelactiviteit aan te koppelen, laat je niet alleen aan kinderen, maar ook aan ouders zien dat je media ook heel bewust en actief kunt inzetten. Bekijk de rubriek Aan de slag voor inspiratie.

TOP 2. MEDIA ALS INSPIRATIEBRON
Rob vond op www.proefjes.nl leuke proefjes voor op de groep en kon ‘s middags samen met de kinderen het proefje met de skittles zelf uitvoeren. Het werd een mooie ontdekactiviteit. Maar er is meer mogelijk: Bekijk video’s van kettingreacties en bouw er samen met de kinderen een. Wouter en Eva hebben zelfs hun eigen vlog serie over de kettingreacties die ze bouwen.

TIP 3. ZORG DAT DE INZET VAN DE MEDIA MEERWAARDE HEEFT
Met media kun je de buitenwereld die niet altijd bereikbaar is, naar binnen halen. Ga op zoek naar geschikte media die passen bij het thema en die extra ondersteuning of uitdaging kunnen bieden. Maar realiseer je: jij bent de schakel tussen de media en het spel en de ontwikkeling van het kind. Dus speel in op reacties van kinderen en lok interactie tussen kinderen uit. Hoe vangen beren in het wild hun vis? Hoe huppelt een konijn? En welk geluid maken varkens?

 

TOP 3. MEDIA OM OUDERS TE BETREKKEN
Het kijken naar foto’s lokt gesprekken uit, zeker als het gaat om foto’s waar kind zichzelf iets ziet doen. Liesbeth maakt bewust foto’s van bijvoorbeeld een maakproces en het gesprek dat aan de hand van de foto’s over het maken plaatsvond. Ze gebruikt de foto’s om ouders te informeren over wat de kinderen hebben gedaan. Daarbij laat ze meteen zien hoe je de foto’s gebruikt om met kinderen te praten over de dag.