MENU

Mediaopvoeding

Kind & Media biedt informatie voor bestuurders, ouders en professionals over de stappen die genomen moeten worden om meer aandacht te besteden aan mediaopvoeding. Denk daarbij aan visieontwikkeling, bewustwording, training en borging door middel van beleid en het benoemen van een mediacoördinator.

Visie ont-
wikkelen

Ontwikkel als organisatie een visie op media en (jonge) kinderen. Een heldere visie is belangrijk omdat het richting geeft aan beleid, maar ook aan de vervolgstappen die ondernomen worden en aan afspraken die met ouders gecommuniceerd worden.

Bewust-
wording

Een belangrijke stap in het proces om samen te werken aan mediaopvoeding is de bewustwording. Iedereen in de organisatie moet weten waarom mediaopvoeding belangrijk is, ook in de kinderopvang of op school.

Beleid

Neem mediabeleid op in je pedagogisch-didactisch beleidsplan. Mediabeleid is belangrijk omdat het de praktische vertaling betreft van de visie op media. Zorg dat de afspraken helder zijn voor het team en voor ouders. Ook als je als organisatie besluit om geen media in te zetten.

Training

Professionals die het belang inzien van mediaopvoeding en daarnaast meer uit media willen halen kunnen zich daarin ontwikkelen door middel van een training.