MENU

Mediaopvoeding

Kind & Media biedt informatie voor bestuurders, ouders en professionals over de stappen die genomen moeten worden om meer aandacht te besteden aan mediaopvoeding. Denk daarbij aan visieontwikkeling, bewustwording, training en borging door middel van beleid en het benoemen van een mediacoördinator.

Visie

Een heldere visie op media en (jonge) kinderen is belangrijk omdat het richting geeft aan beleid, maar ook aan de vervolgstappen die ondernomen worden en aan afspraken die met ouders gecommuniceerd worden.

Bewustwording

Een belangrijke stap in het proces om samen te werken aan mediaopvoeding is de bewustwording. Bewustwording moet plaatsvinden op bestuursniveau (zie visie), maar ook bij professionals en de ouders.

Beleid

Mediabeleid is belangrijk omdat het de praktische vertaling betreft van de visie op media. In het beleid moeten duidelijke afspraken staan ten aanzien van de inzet van media op de groep en gebruik van media door professionals.

Training

Professionals die het belang inzien van mediaopvoeding en daarnaast meer uit media willen halen kunnen zich daarin ontwikkelen door middel van een training.