MENU

Missie

Missie

Mediaopvoeding is ook een taak van de opvang en de school. Het is een taak voor elke professionals die werkt met ouders en kinderen. Onze ambitie is dat professionals die werken met (jonge) kinderen bewust zijn van hun rol bij mediaopvoeding. Dat ze het ook als hun taak zien. En dat elke organisatie die met kinderen (en hun ouders) werkt (een kinderdagverlijf, peuterspeelzaal, bso of school) een visie op media ontwikkelt. Je hoeft niet perse met media aan de slag op de groep, maar je moet wel duidelijk kunnen maken aan ouders hoe je over media denkt en welke keuzes je maakt en waarom.