MENU

Training

Training

In trainingen voor professionals op de groep staat het gebruik van media als middel centraal: wat kun je inzetten en vooral hoe: wat doen de kinderen en wat doe jij als professional en wat zeg je om hen zo goed mogelijk te ondersteunen en uit te dagen.
De basistrainingen vergroten de kennis en vaardigheden om media op een activerende manier in te zetten op de groep.
De volgende basistrainingen zijn beschikbaar:
• Haal meer uit media voor peuters
• Haal meer uit media in de bso
• Haal meer uit media met kleuters

 De basistrainingen worden op locatie verzorgd door trainers uit ons netwerk. Meer informatie over de trainers

Om de verworven kennis te borgen raden we elke organisatie aan om een interne mediacoördinator op te leiden. Deze mediacoördinator kan collega’s ondersteunen, legt het beleid vast en ziet toe op naleving van de afspraken etc. Kind & Media biedt hiervoor een masterclass aan. De masterclasses vinden plaats in Utrecht en worden verzorgd door Sardes. Meer informatie over de masterclass.