MENU

Voor wie

Voor wie

Kind & media is bedoeld voor alle professionals die werken met kinderen en hun ouders. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Pedagogisch medewerkers (peuterspeelzaal, kinderopvang en bso)
  • Leerkrachten onderbouw
  • Bibliotheekmedewerkers
  • Jeugdgezondheidszorgmedewerkers (artsen en verpleegkundigen)